Cenník

Revízia komina-Potvrdenie o vykonani preskúšania komína /ku kolaudácii/

dohodou

ČISTENIE A KONTROLA KOMÍNA                                       

Čistenie a kontrola spalinovej cesty - na pevne palivá    

Čistenie a kontrola spalinovej cesty - na kvapalné palivá

Čistenie a kontrola spalinovej cesty - na plynné palivá

Spriechodnenie spalinovej cesty v prípade jej upchania a nepriechodnosti


25-40€

15-25€

15-30€

30-50€KONTROLA KOMÍNOV

Kontrola spalinovej cesty - na pevné , kvapalné a plynné palivá

Pred vykonaním kontroly musí byť spalinová cesta vždy vyčistená !


20€

STOJOVÉ ČISTENIE KOMÍNOV

Čistenie sa vykonáva pomocou vŕtacky a frézy na sadze

 80-120€

KOMÍNOVA KAMERA

Prehliadka komína komínovou kamerou

od 50€

FRÉZOVANIE KOMÍNA

Cena sa stanovy individuálne po obhliadke komína

dohodou

ČISTENIE KACHĽOVEJ PECE

Čistenie je vykonávané pomocou čistiacich kief a vysávača

Cena závisí od veľkosti, prístupu a stupňa znečistenia pece

od 80-120€

REKONŠTRUKCIA KACHĽOVEJ PECE

Postavenie kachľovej pece z pôvodnych kachlíc rešpektujúc pôvodný tvar avšak novou dvojplášťovou technológiou.

Cena závislá od veľkosti pece,použitia prikladacích dvierok,prípadne rozobratia pôvodnej pece

1200-1600€