Keď nás oslovíte

Kachliarstvo

  • Dohodneme si stretnutie, či už u nás na firme, alebo u Vás a porozprávame sa o Vašich predstavách a požiadavkách na pec,krb, sporák alebo komín.
  • Prídeme na obhliadku,a posúdime skutkový stav na základe ktorého Vám ponúkneme riešenie.
  • Spracujeme Vám grafický návrh a vtejto fáze môžme spoločne a Vami doladiť tvar Vášho krbu, pece či šporáka.
  • Dáme Vám cenovú ponuku a možný termín realizácie.
  • Po Vašom odsúhlasení Vám zašleme zálohovú faktúru.
  • Po jej uhradení pristúpime v dohodnutom termíne k realizácii diela.
  • Dokončíme všetky práce a odovzdáme Vám pekné funkčné dielo.
  • Vystavíme Vám faktúru na doplatok a zaškolíme Vás pri obsluhe Vášej pece či krbu.

 

Krby,Pece,Komíny


Ťažká murovaná pec fínskeho,ruského typu
Ťažká murovaná pec fínskeho,ruského typu