Revízie komínov

Vykonávame revízie komínov - "Kontrola o vykonaní preskúšania komína".

Revízny technik komínov- Marek Magda