Technológia pece


Kachľová pec - technológia

Výhody, ktoré ponúka kachľová pec sú dané jej jedinečnou technológiou a materiálovým vyhotovením. Kachľovú pec tvorí plášť pece, ktorý je zhotovený z kachlíc s glazúrou alebo omietnutých častí, prípadne ich kombináciou, a jadrom pece.

Kachľová pec by mala mať nízku povrchovú teplotu (do 60 stupňov Celzia) a väčšiu výhrevnú plochu. Takto je miestnosť prehrievaná rovnomerne. Rozloženie teploty je optimálnejšie. Kachľová pec má vynikajúcu akumulačnú schopnosť. Pracuje na princípe akumulovania, absorbovania tepla z ohňa a zo spalín do jadra pece a šamotových prieduchov a následne cez plášť kachľovej pece vyžaruje tepelné žiarenie sálaním do priestoru.

Kachľová pec môže byť postavená samostatne v miestnosti, ale aj cez dve až tri miestnosti so spoločným ohniskom s prikladaním napríklad z kotolne, z chodby.

Súčasťou kachľovej pece môže byť teplovzdušný výmenník alebo vodný výmenník.