Kachliarstvo


Kachľová pec a zdravieKachľová pec - dominanta interiéru

Nie je pec ako pec alebo oheň je dobrý sluha ale zlý pán.

Za kvalitu pece alebo krbu je zodpovedný kachliarsky majster. Na Slovensku máme viaceré predpisy, ktorých dodržiavanie kachliarskym majstrom, navyše s citom a vzťahom k tomuto remeslu je základom kvalitnej kachľovej pece, či krbu.

Múdre navrhnutie kachľovej pece spolu s použitou elektronikou a kvalitným prepočtom radí kachľovú pec medzi moderné vykurovacie systémy, ktoré sú vhodným zdrojom kúrenia aj pre pasívne a nízkoenergetické domy.

Technológie pecí, ktoré ponúkame:

  • teplovzdušná pec: Jadrom pece je liatinové ohnisko s výmenníkom a izolačnou obstavbou, ktoré sú zdrojom teplovzdušného vykurovania
  • hypokaustová pec: Základ peci je tvorený murovaným alebo liatinovým ohniskom, na ktoré nadväzujú akumulačné ťahy. Teplo je do priestoru odovzdávané sálaním cez vonkajší plášť pece.
  • kombinovaná pec: Využíva liatinové ohnisko s akumulačnými ťahmi. Časť výkonu je odovzdaná teplovzdušne a časť sálaním.
  • teplovodná pec: Za liatinovým alebo murovaným ohniskom sa nachádza teplovodný výmenník, ktorý podporuje centrálne vykurovanie. Prebytočný výkon je odovzdaný sálaním z obstavby pece.