Sálanie kachľovej pece zbavené mýtov

12.02.2018

Je sálanie kachľovej pece jedinečný spôsob vykurovania interiéru v porovnaní s inými zdrojmi kúrenia?

Na túto otázku sa dá jednoznačne odpovedať NIE. Kachľová pec nie je jedinečným zdrojom sálania. Sálanie nie je spôsobené materiálovou jedinečnosťou kachľovej pece ani "vnútorným zdrojom tepla".

Sálanie je vlastnosťou každého telesa, ktoré je teplejšie ako jeho okolie, alebo presnejšie s nenulovou teplotou. To znamená, že každý zdroj tepla "sála", alebo emituje elektromagnetické žiarenie v infračervenom spektre. Okrem toho, že každé teleso odovzdáva teplo sálaním, odovzdáva ho aj konvekciou. Konvekcia je spôsob šírenia tepla v kvapalinách a plynoch.Keďže teleso, zdroj tepla nie je vo vákuu, časť tepla sa odovzdá do vzduchu vedením a následne sa šíri vzduchom konvekciou.

Pomer, koľko tepla odovzdá zdroj tepla sálaním a koľko konvekciou závisí od konštrukcie, umiestnenia a teploty kachľovej pece alebo iného zdroja tepla