Opäť  sálanie

11.02.2018

Ja skutočne cítim rozdiel teraz, keď máme kachľovú pec a predtým pri teplovzdušnom krbe.

Áno to je pravda, rozdiel tu je.Rozdiel spočíva v konštrukcii a materiálovom vyhotovení spotrebičov.Ako píšem,sálanie je vlastnosťou každého telesa, ktorého teplota je väčšia ako teplota jeho okolia.Každe teleso(spotrebič) ohrieva aj priamo vzduch v miestnosti  odovzdávaním tepla z plášťa spotrebiča do vzduchu,  v ktorom sa dalej šíri teplo konvekciou.Teplo sa v telese šíri vedením, ktoré sa následne vedením odovzdáva do vzduchu v ktorom sa dalej šíri konvekciou,prúdením.

Pec aj krb teda odovzávajú teplo dvoma spôsobmi.Sálaním aj priamym ohrevom vzduchu.

Rozdiel je vo vzájomnom pomere týchto dvoch typov šírenia sa tepla.

Materiálovým zložením, konštrukciou a umiestnením vieme výrazne ovplyvniť šírenie tepla v prospech sálania, alebo konvekcie.Vieme to ovplyvniť, ale vždy ostanu zastúpené obidve zložky šírenia tepla.